English  English
29. 06
2021

Výstavba rezidenčního projektu SBH Living byla zahájena

SBH Living je moderní bytový projekt s důrazem na pohodlí a soukromí rezidentů. Tvoří ho dvě čtyřpodlažní budovy se 69 byty, plynule navazující na historickou zástavbu centra Štěrbohol. Výhody života v Praze se zde snoubí...

Další informace

AktualityGRISOM oznamuje

Aktuality z výstavby CPI City Center Olomouc - Kolaudace budovy B

15.04.2013
CPI City Center Olomouc

Při závěrečné kontrolní prohlídce stavby dne 5.4. 2013 nebyly zjištěny u budovy B závady bránící bezpečnému užívání stavby ani rozpor s podmínkami stavebního zákona. Stavební úřad zjistil, že jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu a skutečné provedení stavby a užívání neohrožuje život a veřejné zdraví, život a zdraví zvířat, bezpečnost a životní prostředí.

 

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení pozemních staveb, jako příslušný stavební úřad vydal dne 15.4. 2013 Kolaudační souhlas, který nahrazuje dříve vydaný Souhlas s předčasným užíváním. Stalo se tak ve výrazném předstihu více jak 1 měsíc proti milníku sjednaným s hlavním nájemcem Raiffeisenbank.