English  English
29. 06
2021

Výstavba rezidenčního projektu SBH Living byla zahájena

SBH Living je moderní bytový projekt s důrazem na pohodlí a soukromí rezidentů. Tvoří ho dvě čtyřpodlažní budovy se 69 byty, plynule navazující na historickou zástavbu centra Štěrbohol. Výhody života v Praze se zde snoubí...

Další informace

O násinformace o naší společnosti

GRISOM je ryze česká společnost poskytující konzultační, inženýrské a manažerské služby v oblasti pozemních staveb, infrastruktury, vodního hospodářství a energetiky.

Opíráme se o tým konzultantů s bohatými zkušenostmi z řady úspěšně realizovaných projektů v České republice a v zahraničí, v různých oborech stavebnictví. Díky tomuto vysokému potenciálu, podpořeným prověřenými řídícími postupy ze zahraničí a vynikající znalostí místního trhu a dodavatelů ve stavebnictví, dokážeme vždy nalézt efektivní řešení a vést naše klienty celým procesem vývoje projektu, od přípravy po realizaci, až k jeho úspěšnému dokončení.

Naše filosofie je reflektovat skutečné potřeby klientů, vytvářet osobním přístupem a nezávislostí vysokou přidanou hodnotu. Tedy maximální efektivitu vložených investic s odpovídající kvalitou ve stanoveném čase.

Již od svého založení se GRISOM odlišuje od své konkurence tím, že se zavázal:

  • minimalizovat své režijní náklady, tzn. klient platí primárně službu poskytovanou konzultantem, nikoliv prestižní kancelář, režijní personál a poplatky mateřské společnosti v zahraničí atd.
  • dodržovat etický kodex, není tedy možné poskytnout službu tak, aby fakticky i fakturačně překročila 100% fondu pracovní doby jednoho konzultanta v měsíci s výjimkou víceprací vyvolaných okolnostmi na stavbě (práce v noci); není tak uměle navýšen fond pracovní doby pro fakturaci, kdy např. konzultant provádí svou činnost na třech souběžně běžících projektech a jeho nasazení dosahuje v součtu 80%+80%+40%=200%, přičemž je díky této skutečnosti účtován v součtu 2 násobek honoráře konzultanta za 100% času. To se Vám u nás nestane.
  • poskytnout ty nejlepší finanční a pracovní podmínky pro své konzultanty, které je motivují k nejlepším výkonům, díky opatřením na straně režijních nákladů a organizace práce.
  • flexibilně a rychle reagovat na požadavky klienta; díky své velikosti, jednoduché a ploché struktuře je přímá interakce záležitost okamžiku.
  • k rovnému přístupu k malým i rozsáhlým projektům