English  English
29. 06
2021

Výstavba rezidenčního projektu SBH Living byla zahájena

SBH Living je moderní bytový projekt s důrazem na pohodlí a soukromí rezidentů. Tvoří ho dvě čtyřpodlažní budovy se 69 byty, plynule navazující na historickou zástavbu centra Štěrbohol. Výhody života v Praze se zde snoubí...

Další informace

ReferenceOstatní

zpět

Administrativní budova Jindřišská 16

Po komplexní rekonstrukci a dostavbě administrativní budovy Jindřišská 16 nacházející se na Praze 1 na Novém Městě o celkové kancelářské ploše až 6.000 m2 vyvstal u klienta požadavek alternativního dělení plně dokončených fit-outů pro menší nájemce. Naším úkolem bylo vytvořit Cost plan stavebních a technologických úprav pro rozdělení open space celého typického patra na menší nájemní kancelářské jednotky s doporučením rozsahu, co ekonomicky a funkčně dává smysl a co již nikoliv.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D.

Administrativní budova Jungmannova 15

Po komplexní přestavbě objekt splňuje nejnáročnější novodobé požadavky. Naším úkolem bylo, vytvořit Cost plan stavebních a technologických úprav pro rozdělení open space celého typického patra na menší nájemní kancelářské jednotky.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D. Ing. Jan BláhaIng. Jan Bláha

Gorenje - technologický audit budovy

Pro potenciálního kupujícího budovy jsme zpracovali technologický audit. Cílem bylo ověřit aktuální stav všech technologií v budově a vyčíslit očekávané náklady na údržbu a obnovu v čase ve formě Red Flag reportu.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D. Ing. Jan BláhaIng. Jan Bláha

Logistický park Ostrava - Nošovice

V rámci komplexní Due Diligence bylo ověření výskytu inženýrských sítí, kapacity médií v zájmové území, ochranných pásem atd. Nad rámec Due diligence byl zpracován předběžný hydrogeologický a geologický průzkum pro ověření podmínek zakládání a vsaku dešťových vod.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D.

Mango - Na Příkopě 8, Praha 1

Pro potenciálního nájemce budovy jsme zpracovali audit současného stavu budovy se zaměřením na vyčíslení nákladů nutné údržby a obnovy prostor pro využití se standardy 21. století. Výstup byl odevzdán formou Red Flag reportu.

Ing. Jan BláhaIng. Jan Bláha Ing. Vladimír MikolášekIng. Vladimír Mikolášek

Marks & Spencer – Ústí nad Labem

Rekonstrukce prodejny střechy v centru Ústí nad Labem za jejího plného provozu.

Ing. Jiří KunclIng. Jiří Kuncl

Střešní nástavba administrativní budovy A2-Futuruma Business Park

Pro významného nájemce Deutsche Bőrse Group jsme řešili přemístění strojoven a serveroven, ups a rozvodny ups ze suterénních prostor na střechu objektu. Na střeše tak vznikla ocelová vaznicová konstrukce s plochou střechou a opláštěním, které zapadá do moderního designu celého areálu. Naším úkolem bylo zajistit investorovi monitoring celého projektu a koordinátora BOZP.  

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D.

Studie proveditelnosti rychlého občerstvení při OC VIVO! Hostivař

V rámci studie proveditelnosti bylo zhodnocení záměru ve vztahu k územnímu plánu, k zastavěnosti dotčených pozemků a vyhodnocení záměru vzhledem k polohám inženýrských sítí a jejich kapacitám. Studie zahrnovala nejen dopravní napojení plánovaného rychlého občerstvení, ale i posouzení dopravního řešení celého areálu. Důraz byl kladen především na kritická místa, kde v dopravních špičkách dochází k zácpám. V rámci studie bylo navrženo řešení těchto kritických míst.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D.

Studie proveditelnosti rychlého občerstvení při Stop Shopu Staré Město

V rámci studie proveditelnosti bylo zhodnocení záměru ve vztahu k územnímu plánu, k zastavěnosti dotčených pozemků a vyhodnocení záměru vzhledem k polohám inženýrských sítí a jejich kapacitám. Studie zahrnovala dopravní napojení plánovaného rychlého občerstvení a jeho umístění na místo stávajícího coffee boxu. Součástí zadání bylo i přeorganizování vnitro areálových komunikací a parkovacích stání.

Ing. David Jansa, Ph.D.Ing. David Jansa, Ph.D.

Due diligence FVE

Due diligence FVE

FVE okres Klatovy, okres Praha - východ, okres Brno - venkov, okres Zlín.

Ing. Petr VacíkIng. Petr Vacík